Eiker ITs random password generator


-----------------------------------------------------
Middels kompleksitet 8 tegn: 307RYkqf
-----------------------------------------------------
Høy kompleksitet 12 tegn: (0525SCUlbch
-----------------------------------------------------


Av sikkerhetsmessige årsaker blir ingen av de genererte passordene loggført.
Programmering utført i PHP av øystein Sund.