Eiker ITs random password generator


-----------------------------------------------------
Middels kompleksitet 8 tegn: 237CGzsc
-----------------------------------------------------
Høy kompleksitet 12 tegn: %1133KRAupat
-----------------------------------------------------


Av sikkerhetsmessige årsaker blir ingen av de genererte passordene loggført.
Programmering utført i PHP av øystein Sund.